Information for refugees from Ukraine - Ministry of the Interior and Administration - Gov.pl website (2022)

Information for refugees from Ukraine

Information for refugees from Ukraine - Ministry of the Interior and Administration - Gov.pl website (1)

Information for refugees from Ukraine - Ministry of the Interior and Administration - Gov.pl website (2) Information for refugees from Ukraine - Ministry of the Interior and Administration - Gov.pl website (3)

Materials

Інформаційний бюлетень для громадян України, стор. 1leaflet​_PESEL​_Ukraine​_front.pdf21.07MBІнформаційний бюлетень для громадян України, стор. 2leaflet​_PESEL​_Ukraine​_back.pdf23.19MB

1. If you are escaping from the armed conflict in Ukraine, you will be admitted to Poland.

2. If you do not have a place of stay in Poland, go to the nearest reception point.

3. At the reception point:

 • you will receive more detailed information about your stay in Poland,
 • we will provide you with temporary accommodation in Poland,
 • you will receive a hot meal, drink, basic medical assistance and a place to rest.

  VOIVODSHIP | ADDRESS OF THE RECEPTION POINT

  Dolnośląskie

  • Student House, Wrocław, 4 Wittiga Street
  • Wrocław, 36 Skarżyńskiego Street

  Kujawsko-Pomorskie

  • Hotel Kopernik, Toruń, 16 Wola Zamkowa Street
  • Bydgoszcz, 20 Zygmunta Augusta Street

  Lubelskie

  • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki (The Suchodolski Palace - Municipal Centre of Culture and Tourism), 5 Parkowa Street, 22-175 Dorohusk – an estate
  • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji (Border Centre of Culture and Recreation), 8 Spółdzielcza Street, 22-540 Dołhobyczów
  • Zespół Szkół w Horodle (Complex of Schools in Horodło), 58 Piłsudskiego Street, 22-523 Horodło
  • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej) (Primary School in Lubycza Królewska (sports hall facilities)), 5 Jana III Sobieskiego Street, 22-680 Lubycza Królewska
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie (Municipal Sports and Recreation Centre in Chełm ) – 2A Graniczna Street, 22-100 Chełm
  • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Hrubieszów Sports and Recreation Centre) – 2Ciesielczuka Street, 22-500 Hrubieszów
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji (Sports and Recreation Centre) – 8 Aleja Sportowa, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • Hala OSiR (The Sports and Recreation Centre Hall) –62a Jana Zamojskiego Street, 22-400 ZamośćZosin-Uściług
  • Miejska Hala Sportowa Mosir(Municipal Sports Hall MOSiR)- 2a Graniczna Street, 22-100 Chełm
  • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury(Municipal Cultural Centre building) - 18 Kryłowska Street, 22-530 Mircz
  • Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie (School Complex No. 4 in Hrubieszów), 18J Grabowiecka Street, 22-500 Hrubieszów Zosin-Uściług

  Lubuskie

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie Voivodship Office in Gorzów Wielkopolski), 8 Jagiellończyka Street, 66-400 Gorzów Wielkopolski

  Łódzkie

  • Łódzki Dom Kultury (Łódzki Cultural Centre), Łódź, 18 Traugutta Street

  Małopolska

  • Kraków, Dworzec Główny (Main Railway Station), at the entrance to the fourth platform from the ticket offices) – Pawia Street, 31-154 Kraków
  • Tarnów, PKP Railway Station
  • Olkusz, PKS Bus Station

  Mazowieckie

  • Ptak Warsaw Expo, 62 Katowicka Avenue, 05-830 Nadarzyn

  Opolskie

  • Dom Studenta „Sokrates” (Student House “Sokrates”), 22 Małopolska Street, 45-301 Opole

  Podkarpackie

  • Świetlica (Recreation Room), 155 Korczowa Street, 37-552 Korczowa
  • Hala sportowa (Sports hall)– Medyka 285, 37-732 Medyka
  • Szkoła Podstawowa (Primary School) in Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
  • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie (Former Primary School in Łodyna),Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
  • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina (Trade and Storage Centre the Korczowa Valley) – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny

  Przemyśl

  • Dworzec kolejowy (railway station), 1 Plac Legionów, 37-700 Przemyśl

  Podlaskie

  • PKP Railway Station,9 Kolejowa Street, 15-701 Białystok

  Pomorskie

  • Dom Harcerza (Scout House), Gdańsk, 2/10 Za murami Street

  Świętokrzyskie

  • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (Świętokrzyskie Voivodship Office in Kielce), 3 Al. IX Wieków Kielc

  Śląskie

  (Video) Ukrainian refugee crisis – Eastern Europe and beyond

  • PKP Railway Station Information Point, Katowice, 2 Wilhelma Szewczyka Square
  • Miejskie Centrum Kultury w Katowicach (Municipal Cultural Centre in Katowice) -2 Sejmu Śląskiego Square

  Warmińsko-Mazurskie

  • Olsztyn, 53/55 Niepodległości Street

  Wielkopolska

  • Międzynarodowe Targi Poznańskie (Poznań International Fair), 14 Głogowska Street, Poznań

  Zachodniopomorskie

  • 40A Al. Piastów, Szczecin

  HOTLINE

  +48 47 721 75 75

  MORE INFORMATION

  www.ua.gov.pl

  Інформація для біженців з України

  1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.

  2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

  3. У рецепційному центрі:

  • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
  • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
  • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

   ВОЄВОДСТВО | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

   Нижньосілезьке

   • Студентський гуртожиток, Вроцлав, вул. Віттіга, 4
   • Вроцлав, вул.. Скаржиньского, 36

   Куявсько-Поморське

   • Готель «Копернік», Торунь, вул. Воля Замкова, 16
   • Бидґощ, вул. Зіґмунда Авґуста, 20

   Люблінське

   • Палац Суходольських, Ґмінний центр культури і туризму, вул. Паркова, 5, 22-175 Дорогуськ – житловий масив
   • Прикордонний центр культури і відпочинку, вул. Спулдзельча, 8 22-540 Долгобичів
   • Обєднання шкіл у Городлі, вул. Пілсудського, 58 22-523 Городло
   • Початкова школа у Любичі Королівській (ззаду спортивного залу), вул. Яна Собєського,5 5, 22-680 Любича Королівська
   • Міський центр спорту і відпочинку у Холмі –вул. Ґранічна, 2A, 22-100 Холм
   • Грубешовський центр спорту і відпочинку – вул.Цєсєльчука, 2, 22-500 Грубешів
   • Центр спорту і відпочинку – алея Спортова, 8, 22-600 Томашів Люблінський
   • Зала Центру спорту і відпочинку, вул. Яна Замойського, 62a, 22-400 Замосць Зосін-Устилуг
   • Міський спортивний зал, Міський спортивний центр спорту і відпочинку, вул. Гранична, 2a, 22-100 Холм
   • Будинок Ґмінного культурного центру, вул. Криловська, 18, 22-530 Мірч
   • Об’єднання шкіл № 4 у Грубєшові, вул. Ґрабовецька 18J, 22-500 Грубешів Зосин-Устілуг

   Любуське

   • Любуське Воєводське управління у Ґожуві Великопольському, вул. Ягеллончика, 8, 66-400 Ґожув Великопольський

   Лодзьке

   • Лодзький будинок культури, Лодзь, вул. Трауґутта, 18

   Малопольське

   • Краків, Головний залізничний вокзал, біля входу на четвертий перон, з боку кас, вул. Павя, 31-154 Краків
   • Тарнув, Залізничний вокзал
   • Олькуш, Автовокзал

   Мазовецьке

   • Ptak Warsaw Expo, алея Катовіцька, 62, 05-830 Надажин

   Опольське

   • Студентський гуртожиток «Сократ», вул. Малопольська, 22 22, 45-301 Ополе

   Підкарпатське

   (Video) ‘A Wave Of Up To A Million’: Poland, Hungary, Israel Brace For Potential Surge Of Ukrainian Refugees

   • Клуб, Корчова 155, 37-552 Корчова
   • Спортивний зал – Медика285, 37-732 Медика
   • Початкова школа у м. Кровіца Сама, 183, 37-625 Кровіца Сама
   • Колишня початкова школа у Лодині, Лодиня 41, 38-700 Устшикі Дольне
   • Центр торгівлі і складування Корчова Долина – Київський хол – Млини, 90, 37-552 Млини
   • Перемишль, Залізничний вокзал, пл. Легіонів, 1, 37-700 Перемишль

   ПІДЛЯСЬКЕ

   • Залізничний вокзал, вул. Колейова, 9, 15-701 Білосток

   Поморське

   • Дім харцера, Гданськ, вул. За мурами 2/10

   Свєнтокшиське

   • Свєнтокшиське Воєводське управління у Кєльце, алея IX Сторіч Кєльце, 3

   СІЛЕЗЬКЕ

   • Інформаційний пункт на залізничному вокзалі у Катовіце, пл. Вільгельма Шевчика, 2
   • Міський культурний центр у Катовіце, пл. Сілезьського Сейму, 2

   Вармінсько-Мазурське

   • Ольштин, вул. Незалежності, 53/55

   Великопольське

   • Міжнародний познанський ярмарок, вул. Глоговська, 14, Познань

   Західнопоморське

   • Алея П’ястів, 40A, Шчецін

   ГАРЯЧА ЛІНІЯ

   +48 47 721 75 75

   БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

   www.ua.gov.pl

   Информация для беженцев из Украины

   1. Если Bы бежите от вооруженного конфликта в Украине, Bас допустят в Польшу.

   2. Если у Bас нет гарантированного места пребывания в Польше, обратитесь в ближайший пункт приема.

   3. B пункте приема:

   • Bы получите более подробную информацию о Bашем пребывании в Польше,
   • мы предоставим Bам временное жилье в Польше,
   • Bы получите горячую еду, питье, базовую медицинскую помощь и место для отдыха.

    ВОЕВОДСТВО| АДЕРЕС РЕЦЕПЦИОННОГО ЦЕНТРА

    Нижнесилезское

    • Студенческое общежитие, Вроцлав, ул. Виттига, 4
    • Вроцлав, ул. Скаржиньского, 36

    Куявско-Поморское

    • Гостиница «Коперник», Торунь, ул. Воля Замкова, 16
    • Быдгощ, ул. Зигмунда Августа, 20

    Люблинское

    • Дворец Суходольских, Гминный центр культуры и туризма, ул. Парковая, 5, 22-175 Дорохуск – жилмассив
    • Приграничный Центр культуры и отдыха, ул. Спулдзельча, 8, 22-540 Долгобычев
    • Объединение школ в Городло, ул. Пилсудского, 58, 22-523 Городло
    • Начальная школа в Любыче Королевской (с задней стороны спортивного зала), ул. Яна III Собеского, 5, 22-680 Любыча Королевская
    • Городской центр спорта и отдыха в Холме – ул. Граничная, 2A, 22-100 Холм
    • Грубешовский центр спорта и отдыха – ул. Цесельчука, 2, 22-500 Грубешов
    • Центр спорта и отдыха – алея Спортова, 8, 22-600 Томашов Люблинский
    • Зал Центра спорта и отдыха, ул. Яна Замойского, 62a, 22-400 Замосць Зосин-Устилуг
    • Городской спортивный зал, Городской спортивный центр спорта и отдыха, ул. Гранична, 2a, 22-100 Холм
    • Здание Гминного культурного центра, ул. Крыловска, 18, 22-530 Мирч
    • Объединение школ № 4 в Грубешове, ул. Грабовецка, 18J, 22-500 Грубешов, Зосин-Устилуг

    Любушское

    • Любушское воеводское управление в Гожуве Великопольском, ул. Ягеллончика, 8, 66-400 Гожов Великопольский

    Лодзьское

    (Video) Fighting the War in Ukraine on the Digital Technology Front

    • Лодзьский дом культуры, Лодзь, ул. Траугутта, 18

    Малопольское

    • Краков, Главный железнодорожный вокзал, у входа на четвертый перрон со стороны билетных касс –ул. Павя, 31-154 Краков
    • Тарнов, Железнодорожный вокзал
    • Олькуш, Автовокзал

    Мазовецкое

    • Ptak Warsaw Expo, Катовицкая аллея, 62, 05-830 Надажин

    Опольское

    • Студенческое общежитие «Сократ», ул. Малопольская, 22 45-301 Ополе

    Подкарпатское

    • Клуб, Корчова, 155, 37-552 Корчова
    • Спортивный зал – Медыка, 285, 37-732 Медыка
    • Начальная школа в местности Кровица Сама, 183, 37-625 Кровица Сама
    • Бывшая начальная школа в Лодыне, Лодына 41, 38-700 Устшики Дольнэ
    • Центр торговли и складирования, Корчова долина – Киевский холл – Млыны, 90, 37-552 Млыны
    • Перемышль, железнодорожный вокзал, пл. Легионов, 1, 37-700 Перемышль

    ПОДЛЯСКОЕ

    • Железнодорожный вокзал, ул. Колеёва, 9, 15-701 Белосток

    Поморское

    • Дом харцера, Гданьск, ул. За мурами/За стенами, 2/10

    Свентокшиское

    • Свентокшиское воеводское управление в Кельце, алея IX Столетий Кельце, 3

    СИЛЕЗСКОЕ

    • Информационный пункт на железнодорожном вокзале в Катовице, пл. Вильгельма Шевчика, 2
    • Городской культурный центр в Катовице, пл. Силезского Сейма, 2

    Варминьско-Мазурское

    • Ольштын, ул. Независимости 53/55

    Великопольское

    • Международная познаньская ярмарка, ул. Глоговска, 14, Познань

    Западно-поморское

    • Ал. Пястов, 40A, Шецин

    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

    +48 47 721 75 75

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    www.ua.gov.pl

    Informacja dla uchodźców z Ukrainy

    1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

    2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

    3. W punkcie recepcyjnym:

    • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
    • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
    • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

     WOJEWÓDZTWO | ADRES PUNKTU RECEPCYJNEGO

     Dolnośląskie

     (Video) Ukrainian services work out possible breakthrough of migrants from Belarus

     • Dom studencki, Wrocław ul. Wittiga 4
     • Wrocław ul. Skarżyńskiego 36

     Kujawsko-Pomorskie

     • Hotel Kopernik, Toruń, ul. Wola Zamkowa 16
     • Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20

     Lubelskie

     • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
     • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
     • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło
     • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
     • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
     • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul.Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
     • Ośrodek Sportu i Rekreacji – Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
     • Hala OSiR, ul. Jana Zamojskiego 62a, 22-400 Zamość Zosin-Uściług
     • Miejska Hala Sportowa Mosir, ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm
     • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircz
     • Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18J, 22-500 Hrubieszów Zosin-Uściług

     Lubuskie

     • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

     Łódzkie

     • Łódzki Dom Kultury, Łódź, ul. Traugutta 18

     Małopolska

     • Kraków, Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych – ul. Pawia, 31-154 Kraków
     • Tarnów, Dworzec PKP
     • Olkusz Dworzec PKS

     Mazowieckie

     • Ptak Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

     Opolskie

     • Dom Studenta „Sokrates”, ul. Małopolska 22, 45-301 Opole

     Podkarpackie

     • Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
     • Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
     • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
     • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
     • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny
     • Przemyśl dworzec kolejowy, Plac Legionów 1, 37-700 Przemyśl

     Podlaskie

     • Dworzec PKP ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok

     Pomorskie

     • Dom Harcerza, Gdańsk, ul. Za murami 2/10

     Świętokrzyskie

     • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3

     Śląskie

     • Punkt informacyjny Dworzec PKP Katowice, plac Wilhelma Szewczyka 2
     • Miejskie Centrum Kultury w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 2

     Warmińsko-Mazurskie

     • Olsztyn, ul. Niepodległości 53/55

     Wielkopolska

     • Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

     Zachodniopomorskie

     • Al. Piastów 40A, Szczecin

     INFOLINIA

     +48 47 721 75 75

     WIĘCEJ INFORMACJI

     www.ua.gov.pl

     Video

     Photos (6)

     Display photo 1 in the gallery.Display photo 2 in the gallery.Display photo 3 in the gallery.Display photo 4 in the gallery.Display photo 5 in the gallery.Display photo 6 in the gallery.

     (Video) Lithuanian's approach to Ukraine war and tensions in Taiwan | World News | TVP World

     FAQs

     Can I offer a home to a Ukrainian refugee? ›

     If you want to offer a home to people fleeing Ukraine, you can become a sponsor as part of the Homes for Ukraine scheme. Use this service to record your interest in becoming a sponsor.

     What is the best way to help Ukraine refugees? ›

     Ukrainian Refugee FAQ
     1. Donate to help newly arriving refugee families.
     2. Send a message to President Biden and your Member of Congress to support Ukrainian refugees.
     3. Pray and reflect for peace in Ukraine.
     4. Show your solidarity with the people of Ukraine on social media.

     Where can I apply for refugees from Ukraine? ›

     Ukrainians should not attempt to apply for non-immigrant visas in order to travel to the United States as refugees. All inquiries about refugee status and assistance should be directed to the nearest office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) or the International Organization for Migration (IOM).

     Can UK homes take in Ukrainian refugees? ›

     There are multiple Ukraine sponsorship government schemes in place in the UK that allow people to take in, host, house and provide homes for refugees from Ukraine. The UK Homes for Ukraine scheme is a sponsorship scheme that allows people and businesses in the UK to offer homes for Ukrainian refugees.

     Do you get paid to house Ukrainian refugees? ›

     Volunteers who host Ukrainians fleeing the Russian invasion receive £350 a month per family as a “thank you”, provided they don't charge rent. But hosts have argued that this money from the Government does not go far enough as energy and food bills continue to rise.

     Do you get paid for hosting Ukrainian refugees? ›

     30 September 2022

     The hosts have been receiving £350 a month from the Government since their guests arrived on the Homes for Ukraine visa scheme. The first of 79 groups arrived in Portsmouth in mid-April. Hosts will receive enhanced monthly payments after they have had the guests in their home for six months.

     What do refugees need most? ›

     They're in need of the basics to sustain their lives: food, clothing, healthcare, shelter, and household and hygiene items. Refugees also need reliable access to clean water as well as sanitation facilities. Children need a safe environment and a chance to play and go to school.

     Can I house Ukrainian refugees in us? ›

     Among the list of requirements, families must be financially viable, have a clean record, and have enough space to house refugees. "It is totally possible for any U.S. citizen or permanent resident or anyone here in lawful immigration status to sponsor a Ukrainian refugee," said Bucin.

     What items are needed for Ukraine refugees? ›

     They are in need of items including flasks, hot water bottles, protein bars, bandages, dry food (rice and pasta), sleeping bags, wet baby wipes, sanitary pads/tampon, first aid kits, and pet food. For more information, head over to their Facebook page or call Kacha on 07578272767.

     How do I apply for refugee resettlement? ›

     You must approach the nearest office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) for assistance. The UNHCR will determine if your case qualifies for resettlement to any of the international resettlement countries, including the United States.

     How can Ukrainian refugees come to America? ›

     Most Ukrainian immigrants in the United States are naturalized U.S. citizens and most gain legal permanent residence status either through family sponsorship or admittance via refugee and asylum channels.

     Do you get paid to sponsor a Ukrainian? ›

     Is the Government providing help? Yes. A £350 a month “thank you” will be paid by the Government to those who have taken in Ukrainian refugees. The money is designed to help cover the costs of housing refugees, such as increased food and energy bills, as well as an incentive for people to take part.

     How much money do Ukrainian refugees get in UK? ›

     We know that you're likely to need cash when you arrive to buy food and essentials. If you have arrived through the Homes for Ukraine Scheme, your local council will provide you with £200 per guest, which you do not need to pay back. You need to contact your local council to claim this payment.

     Can I host a refugee? ›

     12. Is hosting a refugee or asylum seeker legal? Yes, as long as the guest is engaged with the asylum process or has right to remain. All of our guests have to be, so for most hosts there are no legal issues.

     How do I connect with a Ukrainian refugee? ›

     Contact the Refugee Council for support and advice for refugees and asylum seekers tel: 0207 346 6700.

     How much money do you get for Ukrainian refugees? ›

     On 18 March 2022, the government launched the 'Homes for Ukraine' scheme. Under the scheme, those who accommodate refugees of the conflict in Ukraine are given a monthly 'thank you' payment of £350.

     How much does it cost to sponsor a Ukrainian refugee? ›

     There is no fee for Ukrainians to apply for humanitarian parole through this program. Filing for humanitarian parole through the standard form costs $575 per person.

     How much do you get to host a Ukraine family? ›

     Check if hosting will affect your finances

     You must be willing to let someone live with you for at least 6 months - the longer the better. You can't charge your guests rent. The government will give you £350 each month for up to 12 months - it doesn't matter how many people you're hosting.

     How do I rent my house to the refugees? ›

     There are two main ways that you can rent your home to newly arrived refugees. You can offer your property to a Community Sponsorship Group or you can offer it to your council (if they are participating in a resettlement scheme). Either way, you'll be providing a home to vulnerable refugees.

     Can I sponsor a Ukrainian refugee? ›

     You can register your interest to become a sponsor / host for Ukrainians via the Homes for Ukraine portal.

     How do I sponsor a refugee? ›

     There is currently no way to sponsor a refugee to come to the U.S., but there are other ways you can help. U.S. citizens have a certain amount of power to sponsor foreign-born people to obtain visas for permanent U.S. residence, otherwise known as green cards.

     What do refugees need right now? ›

     Refugees must wash, clothe, shelter and feed their families with only the supplies they were able to carry. It's an incredible burden — at a time when fear and uncertainty are already overwhelming.

     What are the five basic needs of refugees? ›

     The definition of the value of assistance required by a refugee household to stay above the poverty line is based on multi-sectoral assessment of the expenditure a refugee will incur to cover such needs as health, nutrition, WASH, food, shelter, energy, education, as well as domestic items and specialised services for ...

     What to consider before hosting a refugee? ›

     Have you checked with your Landlord or Mortgage Provider to ensure you can offer a space? Have you checked with your Home Insurance Provider? Have you got a spare bedroom that is private to allow people space to grieve and recover?

     How can we host a Ukrainian refugee family? ›

     At UkraineTakeShelter.com, you click a button labeled “to host refugees, click here,” and are prompted to create an account similar to an Airbnb account. Hosts do not have to list their precise location, just their nearest city and their contact information.

     How much does it cost to sponsor a refugee family? ›

     Sponsor a Refugee Family: 1 to 1

     Join Family-to-Family and sponsor a family in need. Your monthly donation of $55.00 will help provide groceries, in the form of a grocery gift card, for the family we match you with.

     How do I adopt a refugee from Ukraine? ›

     How to Adopt
     1. Choose a U.S. Accredited or Approved Adoption Service Provider To Act as Your Primary Provider.
     2. Apply to USCIS to be Found Suitable and Eligible to Adopt (Form I-600A)
     3. Apply to Ukraine's Authorities to Adopt, and to be Matched with a Child.
     4. Adopt the Child in Ukraine.

     What food can I send to Ukraine? ›

     Send humanitarian aid to Ukraine
     • Dried food and canned food, nut and protein bars, dried fruit, pasta, soups, purees, condensed milk and sweets.
     • Baby food (infant formula or meals). NOTE: No glass.
     • Food for pets.

     Do Ukrainian refugees need clothes? ›

     They need warm clothes, scarfs and boots, military equipment, sleeping bags, wheelchairs, baby food, and non perishable food items.

     How can I help Ukraine without money? ›

     If you can't donate money, one option is also to raise awareness by promoting organizations that are raising funds supplies. The United Nations humanitarian appeal fund, International Medical Corps, Ukrainian Red Cross and People In Need are just a few options.

     Who is eligible for resettlement? ›

     According to UNHCR, individuals who meet at least one of the following criteria are considered for resettlement: Legal and physical protection needs. Survivors of violence and torture. Medical needs.

     How long does processing take for a UNHCR refugee to be resettled? ›

     Refugees whose cases have been submitted for resettlement should be patient while the case is being processed. It may be one to two years, or sometimes longer, for a final decision and departure to the resettlement country.

     What is the process of resettlement? ›

     Resettlement is the transfer of refugees from an asylum country to another State, that has agreed to admit them and ultimately grant them permanent residence. UNHCR is mandated by its Statute and the UN General Assembly Resolutions to undertake resettlement as one of the three durable solutions.

     Can I sponsor a Ukrainian refugee in the US? ›

     The United States is among the countries that are welcoming Ukrainian refugees, and Americans can help by becoming refugee sponsors. There has been an increase in demand for sponsors since the Uniting for Ukraine program was launched in April.

     How many refugees did the US take in 2022? ›

     President Biden affirmed the United States' commitment to welcoming refugees by increasing the total admissions number in the FY 2022 Presidential Determination on Refugee Admissions to 125,000, the highest target in several decades.

     How do I apply for refugee status in the US? ›

     You must receive a referral to the U.S. Refugee Admissions Program (USRAP) for consideration as a refugee. If you receive a referral, you will receive help filling out your application and then be interviewed abroad by a USCIS officer who will determine whether you are eligible for refugee resettlement.

     How do Ukrainian refugees get money? ›

     Contributions-based Employment and Support Allowance (ESA), and Jobseekers Allowance (JSA) are also available for those Ukrainians who meet the criteria. Translation services are available to help new arrivals with phone applications, with Work Coaches in DWP

     DWP
     The Department for Work and Pensions (DWP) is responsible for welfare, pensions and child maintenance policy.
     https://www.gov.uk › department-for-work-pensions › about
     Jobcentres on hand to support people making claims online.

     How do I sponsor a Ukrainian family? ›

     If you wish to provide support to a Ukrainian beneficiary under the Uniting for Ukraine process, you must file a new Form I-134, Declaration of Financial Support, even if you already submitted a prior Form I-134, Affidavit of Support, with your pending Form I-131.

     How do you get 350 from government Ukraine? ›

     If you're taking part in the Homes for Ukraine scheme as a sponsor, you can apply for an optional 'thank you' payment of £350 per month, for as long as the guest remains in your accommodation for up to 12 months. This payment will be tax free and should not affect your Council Tax status or entitlement to benefits.

     Can I give a home to a refugee? ›

     There are two main ways that you can rent your home to newly arrived refugees. You can offer your property to a Community Sponsorship Group or you can offer it to your council (if they are participating in a resettlement scheme). Either way, you'll be providing a home to vulnerable refugees.

     How do I house Ukrainian refugees in the US? ›

     American Sponsors
     1. Go to the web portal for the program at dhs.gov/ukraine.
     2. File an I-134 form. ...
     3. The sponsor will then go through a government vetting process “to protect against exploitation and abuse” of the migrants, according to the instructions on the web portal. ...
     4. If approved, the sponsor will be notified in writing.
     25 Apr 2022

     Can I sponsor a Ukrainian refugee? ›

     You can register your interest to become a sponsor / host for Ukrainians via the Homes for Ukraine portal.

     Who can host Ukrainian refugees? ›

     Who can apply to host a Ukrainian refugee? Anyone in the UK - of any nationality, providing they have at least six months' leave to remain - can volunteer to host the refugees in their own home, or another property.

     Can you offer a room to a refugee? ›

     Become a host

     Could you offer temporary shelter to someone forced to flee their country who does not have the means to support themselves? If so, you could be a host with Room for Refugees.

     How do you sponsor a refugee family? ›

     There is currently no way to sponsor a refugee to come to the U.S., but there are other ways you can help. U.S. citizens have a certain amount of power to sponsor foreign-born people to obtain visas for permanent U.S. residence, otherwise known as green cards.

     How do I sponsor a Ukrainian family? ›

     If you wish to provide support to a Ukrainian beneficiary under the Uniting for Ukraine process, you must file a new Form I-134, Declaration of Financial Support, even if you already submitted a prior Form I-134, Affidavit of Support, with your pending Form I-131.

     How much does it cost to sponsor a refugee family? ›

     Sponsor a Refugee Family: 1 to 1

     Join Family-to-Family and sponsor a family in need. Your monthly donation of $55.00 will help provide groceries, in the form of a grocery gift card, for the family we match you with.

     How long can Ukrainian refugees stay in the US? ›

     Uniting for Ukraine: The Department of Homeland Security's Uniting for Ukraine program provides a pathway for displaced Ukrainian citizens and their immediate family members who are outside the United States to come to the United States and stay temporarily for up to two years.

     Do Ukrainian refugees need a visa to enter the US? ›

     Ukrainians should not attempt to apply for non-immigrant visas in order to travel to the United States as refugees.” However, at the same website, the consulate states that spouse, child, or parent of a US citizen or green-card holder, can apply for expedited visitor visa processing for temporary stay, using this ...

     How do I connect with a Ukrainian refugee? ›

     Contact the Refugee Council for support and advice for refugees and asylum seekers tel: 0207 346 6700.

     Where can I volunteer to help Ukrainian refugees? ›

     If you want to volunteer to help people displaced by the war in Ukraine, you can visit i-vol.ie or contact your local Volunteer Centre.

     Who can be a sponsor for Ukrainian? ›

     spouse or civil partner. unmarried partner (you must have been living together in a relationship for at least 2 years) child who is under 18. parent (if you are under 18)

     How much do you get for a Ukraine refugee? ›

     On 18 March 2022, the government launched the 'Homes for Ukraine' scheme. Under the scheme, those who accommodate refugees of the conflict in Ukraine are given a monthly 'thank you' payment of £350.

     Do you have to feed Ukrainian refugees? ›

     They do not have to feed refugees, but many do.

     How do I adopt a Ukrainian orphan? ›

     The Process
     1. Choose a U.S. Accredited or Approved Adoption Service Provider To Act as Your Primary Provider.
     2. Apply to USCIS to be Found Suitable and Eligible to Adopt (Form I-600A)
     3. Apply to Ukraine's Authorities to Adopt, and to be Matched with a Child.
     4. Adopt the Child in Ukraine.

     Videos

     1. SFIC Online Briefing: Shines a Light on Ukrainian Refugee Crisis and Resettlement Efforts
     (SFInterfaithCouncil)
     2. Russia Blames Ukraine For Nuclear Catastrophe | Russian Invasion
     (Channels Television)
     3. Polish MP: 'For me, multiculturalism is not a value' | UpFront (Headliner)
     (Al Jazeera English)
     4. Putin’s Inaccurate Historical Propaganda : The History of the Russian and Ukrainian Relations
     (M. Laser History)
     5. Update: Ukrainian Arrivals to the United States
     (HIAS)
     6. How the War in Ukraine is Shaped by Its Past
     (United States Holocaust Memorial Museum)

     Top Articles

     You might also like

     Latest Posts

     Article information

     Author: Zonia Mosciski DO

     Last Updated: 09/12/2022

     Views: 6532

     Rating: 4 / 5 (51 voted)

     Reviews: 82% of readers found this page helpful

     Author information

     Name: Zonia Mosciski DO

     Birthday: 1996-05-16

     Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

     Phone: +2613987384138

     Job: Chief Retail Officer

     Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

     Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.